Phim Chính kịch Âu Mỹ mới nhất. Phim Chính kịch Âu Mỹ đáng xem nhất, tổng hợp phim hot nhất hiện nay.

Phim Chính kịch Âu Mỹ

Tyrant (Season 1)

Bạo Chúa (Phần 1)

Tyrant (Season 1) (2014)
HD Vietsub
Tyrant (Season 2)

Bạo Chúa (Phần 2)

Tyrant (Season 2) (2015)
HD Vietsub
Tyrant (Season 3)

Bạo Chúa (Phần 3)

Tyrant (Season 3) (2016)
HD Vietsub
K-19: The Widowmaker

K-19: Tàu Ngầm Tử Thần

K-19: The Widowmaker (2002)
HD Vietsub
Hercules: The Legendary Journeys (Season 1)

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Hercules (Phần 1)

Hercules: The Legendary Journeys (Season 1) (1995)
HD Vietsub
Hercules: The Legendary Journeys (Season 2)

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Hercules (Phần 2)

Hercules: The Legendary Journeys (Season 2) (1995)
HD Vietsub
Hercules: The Legendary Journeys (Season 3)

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Hercules (Phần 3)

Hercules: The Legendary Journeys (Season 3) (1996)
HD Vietsub
Hercules: The Legendary Journeys (Season 4)

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Hercules (Phần 4)

Hercules: The Legendary Journeys (Season 4) (1997)
HD Vietsub
Hercules: The Legendary Journeys (Season 5)

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Hercules (Phần 5)

Hercules: The Legendary Journeys (Season 5) (1998)
HD Vietsub
Hercules: The Legendary Journeys (Season 6)

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Hercules (Phần 6)

Hercules: The Legendary Journeys (Season 6) (1999)
HD Vietsub
Cold Case (Season 1)

Lãnh Án (Phần 1)

Cold Case (Season 1) (2003)
HD Vietsub
Cold Case (Season 2)

Lãnh Án (Phần 2)

Cold Case (Season 2) (2004)
HD Vietsub
Cold Case (Season 3)

Lãnh Án (Phần 3)

Cold Case (Season 3) (2005)
HD Vietsub
Cold Case (Season 4)

Lãnh Án (Phần 4)

Cold Case (Season 4) (2006)
HD Vietsub
Cold Case (Season 5)

Lãnh Án (Phần 5)

Cold Case (Season 5) (2007)
HD Vietsub
Cold Case (Season 6)

Lãnh Án (Phần 6)

Cold Case (Season 6) (2008)
HD Vietsub
Cold Case (Season 7)

Lãnh Án (Phần 7)

Cold Case (Season 7) (2009)
HD Vietsub
Presumed Innocent

Suy Đoán Vô Tội

Presumed Innocent (2024)
HD Vietsub
Chicago P.D. (Season 5)

Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 5)

Chicago P.D. (Season 5) (2017)
HD Vietsub
Chicago P.D. (Season 6)

Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 6)

Chicago P.D. (Season 6) (2018)
HD Vietsub
Chicago P.D. (Season 7)

Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 7)

Chicago P.D. (Season 7) (2019)
HD Vietsub
Chicago P.D. (Season 8)

Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 8)

Chicago P.D. (Season 8) (2020)
HD Vietsub
Chicago P.D. (Season 9)

Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 9)

Chicago P.D. (Season 9) (2021)
HD Vietsub
Chicago P.D. (Season 10)

Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 10)

Chicago P.D. (Season 10) (2022)
HD Vietsub
Mad Men (Season 1)

Gã Điên (Phần 1)

Mad Men (Season 1) (2007)
HD Vietsub
Mad Men (Season 2)

Gã Điên (Phần 2)

Mad Men (Season 2) (2008)
HD Vietsub
Mad Men (Season 3)

Gã Điên (Phần 3)

Mad Men (Season 3) (2009)
HD Vietsub
Mad Men (Season 4)

Gã Điên (Phần 4)

Mad Men (Season 4) (2010)
HD Vietsub
Mad Men (Season 5)

Gã Điên (Phần 5)

Mad Men (Season 5) (2012)
HD Vietsub
Mad Men (Season 6)

Gã Điên (Phần 6)

Mad Men (Season 6) (2013)
HD Vietsub
Mad Men (Season 7)

Gã Điên (Phần 7)

Mad Men (Season 7) (2014)
HD Vietsub
Sweet Tooth (Season 3)

Sweet Tooth: Cậu Bé Gạc Nai (Phần 3)

Sweet Tooth (Season 3) (2024)
HD Vietsub
Law & Order: Special Victims Unit (Season 6)

Luật Pháp Và Trật Tự: Nạn Nhân Đặc Biệt (Phần 6)

Law & Order: Special Victims Unit (Season 6) (2004)
HD Vietsub
Law & Order: Special Victims Unit (Season 7)

Luật Pháp Và Trật Tự: Nạn Nhân Đặc Biệt (Phần 7)

Law & Order: Special Victims Unit (Season 7) (2005)
HD Vietsub
Law & Order: Special Victims Unit (Season 9)

Luật Pháp Và Trật Tự: Nạn Nhân Đặc Biệt (Phần 9)

Law & Order: Special Victims Unit (Season 9) (2007)
HD Vietsub
Law & Order: Special Victims Unit (Season 10)

Luật Pháp Và Trật Tự: Nạn Nhân Đặc Biệt (Phần 10)

Law & Order: Special Victims Unit (Season 10) (2008)
HD Vietsub
Law & Order: Special Victims Unit (Season 11)

Luật Pháp Và Trật Tự: Nạn Nhân Đặc Biệt (Phần 11)

Law & Order: Special Victims Unit (Season 11) (2009)
HD Vietsub
Chicago P.D. (Season 1)

Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 1)

Chicago P.D. (Season 1) (2014)
HD Vietsub
Chicago P.D. (Season 2)

Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 2)

Chicago P.D. (Season 2) (2014)
HD Vietsub
Chicago P.D. (Season 3)

Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 3)

Chicago P.D. (Season 3) (2015)
HD Vietsub
Chicago P.D. (Season 4)

Sở Cảnh Sát Chicago (Phần 4)

Chicago P.D. (Season 4) (2016)
HD Vietsub
Joker: Folie à Deux

Joker: Điên Có Đôi

Joker: Folie à Deux (2024)
HD Vietsub
Bates Motel (Season 1)

Bates Motel (Phần 1)

Bates Motel (Season 1) (2013)
HD Vietsub
Bates Motel (Season 2)

Bates Motel (Phần 2)

Bates Motel (Season 2) (2014)
HD Vietsub
Bates Motel (Season 3)

Bates Motel (Phần 3)

Bates Motel (Season 3) (2015)
HD Vietsub
Bates Motel (Season 4)

Bates Motel (Phần 4)

Bates Motel (Season 4) (2016)
HD Vietsub
Bates Motel (Season 5)

Bates Motel (Phần 5)

Bates Motel (Season 5) (2017)
HD Vietsub
Welcome Home Roscoe Jenkins

Chào Mừng Về Nhà, Roscoe Jenkins

Welcome Home Roscoe Jenkins (2008)
HD Vietsub
Phim mới